Armenian Genocide Losses 1915
Հաճախակի տրվող հարցերՍույն ցուցակը կազմվել է info@armeniangenocidelosses.am –ին ուղարկված հարցերից:

Հարց՝ Որո՞նք են ներկայացված դրամային վնասի հիմնական բաղկացուցիչները

Պատասխան՝ Ներկայացվածը հետևյալի հանրագումարն է.

1. 1919թ. Փարիզի հաշտության վեհաժողովի դրամային հատուցման իրավապահանջ՝ 19.430.983.000 ֆրանսիական ֆրանկ, վերահաշվարկված ներկայիս արժեքով, գումարած շահադրույքը:

2. Հայերի ունեցվածքի աճուրդից ստացված ոսկու արժեքը, որը 1916թ. կազմել է 22 միլիոն դոլար վերահաշվարկված ներկայիս արժեքով, գումարած շահադրույքը:

3. Օգտակար հանածոների (չհաշված ոսկին և արծաթը) արտահանման հաշվարկված կորուստները 1919թ. ընդհանուր իրավապահանջի հողային սահմաններում, հիմք ընդունելով այսօրվա արժեքը:

4. Ոսկու և արծաթի ակներև և հաշվարկված պաշարների ընդհանուր արժեքը 1919թ. իրավապահանջի հողային սահմաններում:

5. Գյուղատնտեսական արտահանման կորուստները 1919թ. իրավապահանջի հողային սահմաններում, 1919թ. առ այսօր:

6. 1919թ. իրավապահանջի հողային սահմանների շրջանում եղած օգտակար հանածոների պաշարների ընդհանուր հաշվարկը:

7. 1919թ. իրավապահանջի հողային տարածքով անցնող Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի տարանցիկ վճարներ:

8. 1919թ. իրավապահանջի հողային տարածքով անցնող Քիրքուկ- Ջեյհան նավթատարի տարանցիկ վճարներ:

9. Անատոլիայի տարածքում ընտանեկան անշարժ գույքի կորստի արժեք:

10. 1919թ. Փարիզի հաշտության վեհաժողովից հետո կորցրած հայրենիք՝ Նախիջևան, Արցախ, Սուրմալու, Կարս, Արդահան, Զմյուռնիա, ինչպես նաև Երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակաշրջանում գանձված գույքահարկ, 1923թ. հետո Անատոլիայի հայերի վտարում, Քեսաբի կորուստենր 1914թ.-ին և այլն:

11. Ընտանի կենդանիների կորուստներ հաշվարկված 1919թ. առ այսօր:

12. Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման և ներքին սպառման կորուստներ 1919թ. առ այսօր:

13. Հիդրոէլեկտրականության արտադրության կորուստներ, հաշվարկված 1919թ. առ այսօր:

14. 1919թ. իրավապահանջի հողային տարածքից արդյունահանված նավթի պաշարը, գումարած չարդյունահանված նավթի ներկայիս հաշվարկված քանակը:

15. Սև ծովի արևելյան հատվածի ափամերձ ջրային տարածքներում նավթի ներկայիս պաշարների հաշվարկը, 1919թ. իրավապահանջի հողային սահմանների շրջանակում:

16. Միջերկրական ծովի ափամերձ ջրային տարածքներում գազի պաշարների հաշվարկը, 1919թ. իրավապահանջի հողային սահմանների շրջանակում:

17. Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս արտահանման և ներմուծման ընդհանուր վնասները Սև ծովում իր ինքնիշխանության նեքո գտնվող նավահանգիստ չունենալու պատճառով:

18. 1918թ. հետո մոտ 400 հազար փախստականների Արևելյան Հայաստանում վերաբնակեցման ծախսերը, առանց Մերձավոր Արևելքի դեպքերի կապակցությամբ ցուցաբերված օգնության:

Ծանոթագրություն. Վերլուծության շրջանակներում փորձ չի արվել հաշվարկելու 1.5 միլլիոն մարկային կյանքի կորուստը դրամային վնասի արտահայտությամբ:

* * *

Հարց՝ ինչու չեն հաշվարկվել Անատոլիայի այլ տարածքներում, ինչպիսիք են Կոնիան, Անկարան, Ստամբուլը և այլն, կրած կորուստները:

Պատասխան՝ Թեև այդ շրջաններում կրած վնասներն իրական և շոշափելի են, այնուհանդերձ սույն հաշվարկը հիմնվում է 1919թ. Փարիզի հաշտության վեհաժողովի իրավապահանջի և դրանից հետո հայրենիքի կորստի իրողության վրա:

* * *

Հարց՝ Ինչու՞ հայաստանյան հետազոտական խումբը չի քննարկել ավելի լայն շրջանակի հարցեր, ինչպես օրինակ ոչ պետական դերակատարների ազդեցությունը Երիտթուրքերի կողմից պրո-ֆաշիստական գաղափարախոսություն որդեգրելու հարցում:

Պատասխան՝ Սույն կայքի նպատակը ցեղասպանության հետազոտությունների հարցերում լրացումներ կատարելը չէ: Սույն նախաձեռնությունը կապված չէ Հայոց ցեղասպանության ապացուցման կամ նոր բացահայտումենր կատարելու խնդիրներին, կամ դրանց վերաբերյալ լրացուցիչ ապացույցներ ներկայցնելու հետ, այն նաև իրավապահանջ չէ ցեղասպանության մեղավորների շրջանակի դեմ: Բերված հաշվարկները և իրավական գնահատականները, որպես փաստարկված տեղեկություններ նպատակ ունեն նպաստելու մարդկության դեմ այդ զանգվածային ոճրագործությամբ պատճառված կորուստների և դրանց հատուցման շրջանակների վերաբերյալ իրազեկված քննարկմանը: